facebook

Zabawa

Nauka

Kreatywność

O nas

Przedszkole Krecik

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Jest nastawiony na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Uwzględnia indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego podopiecznego. Posiada uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego podopiecznego. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystywać będą najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Oferta

Nasze przedszkole jest doskonale wyposażoną placówką. To bezpieczne miejsce, gdzie Wasze dzieci rozwijać się będą w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Aby zepewnić Państwu spokój bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
Szanowni Państwo

Terapeuta pedagogiczny w naszym przedszkolu!!!!

Terapeuta pedagogiczny to osoba odpowiedzialna, profesjonalista, prowadząca dziecko na drodze terapii pedagogicznej. Współpracuje rzecz jasna z dzieckiem dyslektycznym, lecz również z jego rodzicami. Żadna terapia pedagogiczna nie ma sensu, jeżeli nie występuje ścisła współpraca na płaszczyźnie terapeuta – dziecko – rodzic. Jak wiele jest dzieci dotkniętych dysleksją, tak wiele jest ścieżek prowadzenia indywidualnej terapii pedagogicznej dostosowanej do potrzeb konkretnego przypadku. Stosuje się tu różne formy i metody pomocy, urozmaicone wieloma grami edukacyjnymi i programami komputerowymi przeznaczonymi dla dzieci dyslektycznyh; -Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych; - Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody: • elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona • muzykoterapia • bajkoterapia • wybrane techniki relaksacyjne • ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne • elementy metody Pedagogiki Zabawy -Trening koncentracji.

Zapraszamy!!!


Numer telefonu 501-966-608.

Rytmika

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce,oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Logopedia

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie w szkole. Daje możliwości komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć.Na każdym etapie ćwiczeń proponowane jest wykorzystywanie form zabawowych. Mają one zapewnić odpowiedni klimat emocjonalny, atmosferę radości, satysfakcji i sukcesu, dzięki czemu dzieci będą bawić się chętniej i skuteczniej.

Zajęcia programowe

Język angielski

Zajęcia korekcyjne

Zajęcia plastyczno-techniczne

Galeria

Zobacz galerię zdjęć

Przypominamy, że w naszym przedszkolu trwa nabór do grupy zerówkowej. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci.

Zapisy

Już teraz możesz zapisać swoje dziecko na kolejny semestr do naszego przedszkola.


Zapraszamy do nas wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Prowadzimy nabór do oddziału zerówkowego.
Nasze przedszkole jest bezpiecznym miejscem, gdzie Wasze dzieci rozwijać się będą w atmosferze pełnej szacunku, akceptacji i zrozumienia. Naszym celem jest pobudzenie kreatywności dzieci oraz rowijanie ich koncentracji. W naszej placówce mamy takie zajęcia jak: - język angielski (4 razy w tygodniu); -rytmika; -ceramika; -zajęcia z logopedą; -zajęcia taneczne; -zajęcia kulinarne; - kółko plastyczne; -zajęcia z karate; -korektywa; -zajęcia z terapeutą pedagogicznym; - religia ( po wcześniejszym ustaleniu z rodzicami); -koło matematyczne ( pracujemy metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej); -muzykoterapia oraz bajkoterapia. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu: 796-336-536 oraz 782-653-049.

Zapraszamy!!!!!

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 lat do 6 lat.

Czesne od września 550,00 zł płatne z gory do 10-ego każdego miesiąca - płatność gotowką.

UWAGA! Teraz wpisowe jednorazowe bezzwrotne tylko 200 PLN.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszego przedszkola, prosimy o pobranie i wypełnienie.

UWAGA !!!!
Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00-18:00

Pobierz formularz

Jeśli masz pytanie skorzystaj z zamieszczonego poniżej formularza kontaktowego

Imię

E-mail

Wiadomość

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Adres

Chlewińska 12 (dzielnica Łąki)
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Tel: 663 937 391
E-mail: biuro@krecik-przedszkole.pl